Annuleringen door deelnemers

 

Annuleren van korte evenementen (avondworkshops, feesten):

 1. Als je tot 14 dagen voor een evenement annuleert, hoef je niets te betalen c.q. stort Play het reeds betaalde bedrag aan je terug.
 2. Als je annuleert binnen 14 dagen voor het evenement krijg je geen geld teruggestort of dien je het hele bedrag te betalen, indien je nog niet had betaald.
 3. Als je annuleert kan je kosteloos iemand anders die voldoet aan de eisen (soms: ervaring, gender) in jouw plaats laten deelnemen op voorwaarde dat deze wisseling door de oorspronkelijke eigenaar van het ticket doorgegeven wordt.
 4. In geval van doorverkoop van het ticket mag geen hoger bedrag gevraagd worden dan initieel betaald is aan Play.

 

Annuleren van langere evenementen (dagworkshops, cursussen):

 1. Dagworkshops zijn workshops van meerdere dagdelen, cursussen zijn reeksen van avonden of andere dagdelen verdeeld over een langere periode
 2. Als je tot 21 dagen voor een evenement annuleert, hoef je niets te betalen c.q. stort Play het reeds betaalde bedrag aan je terug.
 3. Als je annuleert tussen 21 dagen en 14 dagen voor een evenement betaal je 50% van het verschuldigde bedrag. Deze betalingsverplichting geldt ook als je nog niet had betaald.
 4. Als je annuleert binnen 14 dagen voor het evenement krijg je geen geld teruggestort of dien je het hele bedrag te betalen, indien je nog niet had betaald.
 5. Als je annuleert, mag je na overleg met en toestemming van Play, kosteloos iemand anders die voldoet aan de eisen (soms: ervaring, gender) in jouw plaats laten deelnemen.
 6. Voor evenementen die bestaan uit verschillende dagen geldt de datum van de eerste dag als peildatum. Als je na deze eerste dag annuleert, stort Play geen geld terug.
 7. In geval van doorverkoop van het ticket mag geen hoger bedrag gevraagd worden dan initieel betaald is aan Play.

 

Annuleren van retreats:

 1. Retreats zijn meerdaagse trainingen op locatie
 2. Als je tot 6 weken voor de start van een evenement annuleert, hoef je niets te betalen c.q. stort Play het reeds betaalde bedrag aan je terug.
 3. Als je annuleert tussen 6 en 4 weken voor de start van het evenement wordt 25% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Deze betalingsverplichting geldt ook als er nog niet betaald was.
 4. Als je annuleert tussen vier weken en 14 dagen voor de start van het evenement wordt 50% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Deze betalingsverplichting geldt ook als er nog niet betaald was.
 5. Als je in de periode van 14 dagen vóór de start van het evenement annuleert, dien je het gehele verschuldigde bedrag te betalen minus de kosten voor verblijf mits deze bij de locatie nog geannuleerd kunnen worden. Deze betalingsverplichting geldt ook als er nog niet betaald was.
 6. Als je annuleert, kun je, na overleg met en toestemming van Play, iemand anders die voldoet aan de toelatingseisen (soms: leeftijd, ervaring, gender) in jouw plaats laten aanmelden. Hierbij wordt 20 Euro aan administratie-kosten ingehouden op het terug te storten bedrag.
 7. Voor evenementen die bestaan uit verschillende dagen of modules geldt de datum van de eerste dag of module als peildatum. Bij annulering na deze eerste dag of module wordt geen geld teruggestort.
 8. In geval van doorverkoop van het ticket mag geen hoger bedrag gevraagd worden dan initieel betaald is aan Play.

 

Annuleren van festivals en vakanties:

 1. Festivals en vakanties zijn meerdaagse events met een grotere groep.
 2. Als je tot 6 weken voor de start van een evenement annuleert, hoef je niets te betalen c.q. stort Play het reeds betaalde bedrag aan je terug.
 3. Als je annuleert tussen 6 en 4 weken voor de start van het evenement wordt 25% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Deze betalingsverplichting geldt ook als er nog niet betaald was.
 4. Als je annuleert tussen vier weken en 14 dagen voor de start van het evenement wordt 50% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Deze betalingsverplichting geldt ook als er nog niet betaald was.
 5. Als je in de periode van 14 dagen vóór de start van het evenement annuleert, dien je het gehele verschuldigde bedrag te betalen minus de kosten voor verblijf mits deze bij de locatie nog geannuleerd kunnen worden. Deze betalingsverplichting geldt ook als er nog niet betaald was.
 6. Als je annuleert, kun je, na overleg met en toestemming van Play, iemand anders die voldoet aan de toelatingseisen (soms: leeftijd, ervaring, gender) in jouw plaats laten aanmelden. Hierbij wordt 10 Euro aan administratie-kosten ingehouden op het terug te storten bedrag.
 7. Voor evenementen die bestaan uit verschillende dagen of modules geldt de datum van de eerste dag of module als peildatum. Bij annulering na deze eerste dag of module wordt geen geld teruggestort.
 8. In geval van doorverkoop van het ticket mag geen hoger bedrag gevraagd worden dan initieel betaald is aan Play.

 

Annuleringen door Play Community Stichting

 

 1. Play heeft te allen tijde het recht een evenement te annuleren. Je wordt hierover zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Je krijgt in dat geval de ticketprijs binnen 14 dagen teruggestort.
 2. Mogelijk wordt door omstandigheden een evenement verplaatst naar een nieuwe datum. We zullen deze alternatieve datum aanbieden. Indien je hier geen gebruik van wil maken, wordt het ticketbedrag teruggestort. Indien door de verplaatsing de prijs veranderd is, wordt het verschil in overleg verrekend.

 

X