Donaties

Het voortbestaan van de PLAY Community Stichting is mede afhankelijk van haar donateurs. Op deze manier kunnen we meer aandacht besteden aan het bereiken van een groter publiek, professionalisering van de organisatiestructuur en het bekostigen van workshop-locaties,  

PLAY Community Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat je onder bepaalde voorwaarden donaties kunt aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De aftrek geldt zowel voor gewone als periodieke giften.

Voor meer informatie, zie www.belastingdienst.nl .

X