februari 2022

ma28feb19:3022:00Play - AcroYoga Beginners' Workshop19:30 - 22:00 Playground

Evenement Details

Deel je yogamat met een ander en lift elkaar van de grond. Geef je over aan hemelse partneryoga-poses en kriebel de acrobaat in jezelf wakker. Grote mensen mogen weer even kind zijn.

Dans, vlieg, laat ‘mmmmm’ en ‘oooooh’ je lippen ontsnappen, speel met zwaartekracht en ontdek dat je veel meer kunt dan je denkt.

Er is al zoveel serieusheid in de wereld, dus laat je agenda thuis, gooi je stropdas in het vuur en kom lekker spelen en de tijd vergeten!

In andere woorden: acroyoga – een mix tussen acrobatiek, yoga en Thaise massage – komt naar Play!

~ Praktische informatie ~

Door: Sam en Marijke
Voor: Speelse 20’ers en 30’ers

Je kan een kaartje kopen via de link hieronder of aan de deur. Fijn als je je even aanmeldt op Facebook.

https://www.chipta.com/tickets/event/46570/play-acro-yoga/

Kosten: €15,- , Of één strip van je PLAY strippenkaart (ook online en aan de deur verkrijgbaar)

Inloop: 19:00
Workshop: 19:30-22:00
Chill-space: 22:00-22:30

Locatie: Kanaalweg 84A in Utrecht.

Gratis parkeren kan naast het gebouw, hier: https://goo.gl/maps/kRggcVAyKz9wDL2WA

**************OVER MARIJKE**************
Vijf jaar geleden ontdekte ik AcroYoga en het was liefde op het eerste gezicht. In deze bijzondere yogavorm zag alle fijne dingen in het leven samenkomen: yoga, dans, massage, meditatie, samenzijn, lachen, het leven vieren…

Mijn enthousiasme schoot als vuurpijlen alle kanten op. Ik wilde alles leren, trainde tot in de late uurtjes en werd al snel gevraagd als assistent door mijn docent in Utrecht: Roald Penning.

Ik volgde een traineeship van twee jaar, een AcroYoga docentenopleiding bij AcroYoga Montreal, drie AcroYoga certificaten bij AcroYoga International en een Thai massage opleiding. Nu deel ik, overal waar ik de kans krijg, mijn liefde voor deze allerleukste yogavorm die er bestaat.

AcroYoga herinnert me eraan dat het leven speels kan zijn, dat leren speels kan zijn. Het laat me zien waartoe ik in staat ben. En wat er tijdens acroyoga gebeurt, vertaalt zich naar mijn dagelijks leven.

Het voelt geweldig om dit aan anderen te kunnen leren. Dit doe ik met veel enthousiasme en geduld. Andere helpen om hun speelsheid terug te vinden is de beste baan ter wereld.

**********OVER SAM ***********
Ik kan me niet voorstellen hoe mijn leven er vandaag uit zou zien als ik niet naar die eerste AcroYoga-les zou gaan. AcroYoga brengt me elke dag zoveel geluk.

Ik ben ermee begonnen op een moeilijke tijd in mijn leven. Het heeft me geleerd om in het moment te leven, me over te geven, te vertrouwen en dat het oké is om 100% mezelf te zijn. Elke keer als ik vlieg, voel ik me vrij! Omdat ik niet aan andere dingen kan denken 'dan in het moment leven'.

Ik ben zo dankbaar dat ik de transformatie die AcroYoga als leerkracht kan brengen, kan delen! Ik vind het heel leuk om mezelf en mijn studenten uit te dagen, ik geniet van de twinkeling in hun ogen als ze spelen. Als ze blij zijn, ben ik blij. Het wordt ‘mudita’ genoemd, een onzelfzuchtige vreugde van anderen.

Ik ben een gecertificeerde AcroYoga-docent (AcroYoga International) en daarnaast ben ik pilates- en yogaleraar en fysiotherapeut. Ik deel graag al mijn kennis en ervaring over lichaam & geest met mijn studenten.

---- English----
Share your yoga mat with another and lift each other off the ground. Surrender to heavenly partner yoga poses and awaken the acrobat within yourself.
Grown-ups can be children again!
Dance, fly, let ‘mmmmm’ and ‘oooooh’ escape your lips, play with gravity and discover that you're able to do much more than you think.
There is already so much seriousness in the world, so leave your agenda at home, throw your tie in the fire and come and play and forget time!
In other words: AcroYoga - a mix between acrobatics, yoga and Thai massage - is coming to Play!

*******************ABOUT MARIJKE***************
Five years ago I discovered AcroYoga and it was love at first sight. In this special form of yoga I saw all the fine things in life come together: yoga, dance, massage, meditation, being together, laughing, celebrating life ...
My enthusiasm expanded in all directions like rockets. I wanted to learn everything, trained late into the night and was soon asked as an assistant by my teacher in Utrecht: Roald Penning.
AcroYoga reminds me that life can be playful, that learning can be playful. It shows me what I’m capable of. And what happens during the practice translates to my daily life.
It feels great to be able to teach this to others. I do this with a lot of enthusiasm and patience. Teaching playfulness and fun is the best job in the world.

******************* ABOUT SAM ***************
I can’t imagine what my life would be like today if I didn’t go to that first AcroYoga class. AcroYoga brings me so much happiness every day.
I started with it at a difficult time in my life. It thaught me to live in the moment, surrender, trust and that it’s ok to be 100% me. Every-time when I'm flying, I feel free! Because I can't think about other things 'than living in the moment’.
I feel so thankful that I can share the transformation AcroYoga can bring as a teacher! I really enjoy to challenge myself and my students, I enjoy the twinkle in their eyes when they're playing. If they are happy, I’m happy. It’s called ‘mudita’, an unselfish joy of happiness of others.
I’m a certified AcroYoga teacher (AcroYoga International) and besides that, I'm a pilates- and yogateacher and physiotherapist. I love sharing all my knowledge and experience about the body and mind with my students.

https://www.playfulpeopletribe.com/
FB: @Acroyoga

Tijd

(Maandag) 19:30 - 22:00

Locatie

Playground

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

X