PLAY Community Stichting

We hebben een stevige basis neergezet, door in 2016 de PLAY Community Stichting op te richten. Een stichting, zodat PLAY kan blijven bestaan, ook als de organisatoren PLAY ontgroeien, en zodat het open is voor anderen om aan bij te dragen. Een stichting om duidelijk te maken dat het ons niet om het grote geld gaat, maar om het hart.

Om die speciale ervaring voor mensen mogelijk te maken die levensveranderend kan zijn. En daar hebben we best wat tijd en liefde voor over om dat te realiseren. Een stichting, omdat we zo ook steun van donateurs en goeie doelen kunnen ontvangen voor het mooie werk dat PLAY doet en we de prijzen toegankelijk kunnen houden.

 

ANBI

PLAY Community Stichting is op dit moment bezig met een aanvraag bij de belastingdienst om aangemerkt te worden als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat  je onder bepaalde voorwaarden donaties kunt aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De aftrek geldt zowel voor gewone als periodieke giften. Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl.

Achtergrond-informatie ANBI

In het onderstaande document geven we de informatie die van belang is voor onze status als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI):

PDF: Achtergrond-informatie PLAY Community Stichting

De doelstelling van de PLAY Community Stichting is het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en een bewuste manier van leven door middel van het organiseren van speelse en verbindende evenementen voor twintigers en dertigers.

X